Nad vyhledávačem

Hudba

Dochované notové materiály ukazují na značný hudební zájem i zdatnost maršovských muzikantů a rovněž pestré nástrojové obsazení zdejšího kůru (na vyžádání zašleme seznam děl). V této souvislosti nelze nezmínit především dvě jména: Theodora Schremmera (1824-1896), učitele a výrazného rozepisovače not ještě ve starém kostele, jehož náhrobek můžeme nalézt i na místním hřbitově blízko bočního vchodu kostela, a člověka s příjmením Thin. Z per těchto dvou pánů pochází naprostá většina dochovaného notového materiálu od autorů převážně z 19. stol., psaných německy nebo latinsky. Jedná se především o různé duchovní skladby jako jsou mše, obecné i k různým příležitostem, litanie, písně k svatým atd. Varhany, op. 694, z dílny bratří Riegerů v Krnově, pochází z roku 1899 a dochovaly se prakticky v původní podobě. Jsou postaveny na mechanické kuželkové vzdušnici. Jejich dispozice je následující:

I.manuál ( C - f3, 54 tónů)
Bourdon 16´
Principál 8´
Hohlflöte 8´
Gamba 8´
Gedeckt 8´
Octave 4´
Rohrflöte 4´
Mixtur 2 2/3´, 4x

II.manuál (C - f3, 54 tónů)
Geigen principál 8´
Lieblich gedeckt 8´
Salicionál 8´
Gemshorn 4´
Flétna lesní 2´

Pedál (C - d1, chromaticky)
Subbas 16´
Violon 16´
Cello 8´

Spojka man., Spojka ped.
Pl-TT-F I. man., MF I. man., F II. man.
Crescendo

<< číst předchozí "Kostelní zvony" <<