Nad vyhledávačem

Vítejte na stránkách kostela v Horním Maršově,

kde nepřehlédnutelnou dominantou, která hned při vjezdu do vesnice vítá návštěvníky je kostel Nanebevzetí Panny Marie, nazývaný také někdy dolní nebo nový, aby byl snadněji odlišitelný od kostela staršího, hřbitovního.
Pro více o historii kostele zde.

Bohoslužby jsou zde pravidelně
Pro více informací o bohoslužbách a případných změnách klikněte zde.

Duchovním správcem je zde
farář Petr Boháč, tel.: 731 40 22 11 a jáhen Antonín Fajstavr, tel.: 724 906 930.
Více zde: https://farnosttrutnov2.cz

Život farnosti

Kostel je v mnoha obcích, v naší nevyjímaje, přirozenou dominantou obce a zejména v dřívějších dobách provázel své farníky od křtu až po pohřeb. Jen kolik lidí se scházelo z nejširšího okolí na mše "obyčejné", ale i ty významné při velkých církevních i světských slavnostech. Není proto divu, že v takto pestrém společenství po staletí vznikala zcela specifická kultura náboženského projevu místních horalů ale i jeptišek, které v Maršově pracovaly v nemocnici, škole a školce do jejich odchodu za Hitlera, kdy se

Hudba

Dochované notové materiály ukazují na značný hudební zájem i zdatnost maršovských muzikantů a rovněž pestré nástrojové obsazení zdejšího kůru (na vyžádání zašleme seznam děl). V této souvislosti nelze nezmínit především dvě jména: Theodora Schremmera (1824-1896), učitele a výrazného rozepisovače not ještě ve starém kostele, jehož náhrobek můžeme nalézt i na místním hřbitově blízko bočního vchodu kostela, a člověka s příjmením Thin. Z per těchto dvou pánů pochází naprostá většina dochovaného notového materiálu od autorů převážně z 19. stol., psaných německy nebo latinsky.

Kostelní zvony

Do požáru, který postihl roku 1868 starý kostel, visely v jeho zvonici 3 zvony o hmotnosti 22,5 center. "Následujícího dne po požáru vyšlo slunce v celém svém lesku přes kouřící věž našeho Božího domu. Už od časného rána se začalo s vyhrabáváním roztavených zvonů. Po zvážení byla zjištěna ztráta 9,5 center." Kostelní výbor následně vyhlašuje sbírky. Dary přichází např. i od císařovny Anny, Dámského podnikatelského spolku v Praze, a 500 fl od císaře Ferdinanda.

Historie

Nepřehlédnutelnou dominantou, která hned při vjezdu do Horního Maršova vítá návštěvníky, je kostel Nanebevzetí Panny Marie, nazývaný také někdy dolní nebo nový (aby byl snadněji odlišitelný od kostela staršího, hřbitovního). Po požáru starého kostela 3.6.1868, přišla do obce 6.6.1868 komise, která požár vyšetřovala a zároveň měla přezkoumat stav vyhořelého kostela. Její stanovisko znělo v tom smyslu, že klenby držely a zdi, na kterých se objevily významné trhliny, by měly ještě 15-20 let vydržet, přesto by se měla velmi pečlivě připravit nová stavba.

Subscribe to Horní Maršov RSS