Nad vyhledávačem

Vítejte na stránkách farnosti v Horním Maršově,


kde nepřehlédnutelnou dominantou, která hned při vjezdu do vesnice vítá návštěvníky je kostel Nanebevzetí Panny Marie, nazývaný také někdy dolní nebo nový, aby byl snadněji odlišitelný od kostela staršího, hřbitovního.
Pro více o historii kostele zde.

Mše svaté jsou zde pravidelně každou sobotu od 16:00
Pro více informací o bohoslužbách a případných změnách klikněte zde.

Duchovním správcem je zde ThMgr. Teodor Pajak MSF (731 59 88 58)
Pro více informací např. o úředních hodinách v kanceláři klikněte zde.

Mše svatá

Datum akce: 
Pátek, Červenec 12, 2019 - 18:00

Mše svatá

Datum akce: 
Středa, Červenec 10, 2019 - 09:00

Mše svatá

Datum akce: 
Úterý, Červenec 9, 2019 - 18:00

Mše svatá

Datum akce: 
Pondělí, Červenec 8, 2019 - 18:00

Mše svatá

Datum akce: 
Pátek, Červenec 5, 2019 - 18:00

Mše svatá

Datum akce: 
Středa, Červenec 3, 2019 - 09:00

Mše svatá

Datum akce: 
Pondělí, Červenec 1, 2019 - 18:00

Mše svatá

Datum akce: 
Úterý, Červenec 2, 2019 - 18:00

Život farnosti

Kostel je v mnoha obcích, v naší nevyjímaje, přirozenou dominantou obce a zejména v dřívějších dobách provázel své farníky od křtu až po pohřeb. Jen kolik lidí se scházelo z nejširšího okolí na mše "obyčejné", ale i ty významné při velkých církevních i světských slavnostech. Není proto divu, že v takto pestrém společenství po staletí vznikala zcela specifická kultura náboženského projevu místních horalů ale i jeptišek, které v Maršově pracovaly v nemocnici, škole a školce do jejich odchodu za Hitlera, kdy se

Hudba

Dochované notové materiály ukazují na značný hudební zájem i zdatnost maršovských muzikantů a rovněž pestré nástrojové obsazení zdejšího kůru (na vyžádání zašleme seznam děl). V této souvislosti nelze nezmínit především dvě jména: Theodora Schremmera (1824-1896), učitele a výrazného rozepisovače not ještě ve starém kostele, jehož náhrobek můžeme nalézt i na místním hřbitově blízko bočního vchodu kostela, a člověka s příjmením Thin. Z per těchto dvou pánů pochází naprostá většina dochovaného notového materiálu od autorů převážně z 19. stol., psaných německy nebo latinsky.

Stránky

Subscribe to Horní Maršov RSS